Делът на ВЕИ в крайното потребление трябва да достигне до 40% през 2030 г.

Делът на ВЕИ в крайното потребление трябва да достигне до 40% през 2030 г.

Новата версия на Директивата на ЕС за ВЕИ - Renewable Energy Directive, която е част от обявения мащабен план за намаляване на въглеродните емисии с 55% до 2030 г., предполага до 40% ръст на ВЕИ. В предишния вариант на документа се предвиждаше увеличаване на дела на ВЕИ в крайното потребление до 32%.  

При представянето на новото европейско законодателство комисарят на ЕС по въпросите на енергетиката Кадри Симсон обърна внимание, че преразглеждането на Директивата за възобновяемата енергия е ключова част от пакета за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г. и обърна внимание на планирането и изграждането на енергийната инфраструктура. 

Планирането и изграждането на енергийна инфраструктура отнема време, така че за да достигнем нула до средата на века, се нуждаем от безпрецедентна трансформация през това десетилетие... Възобновяемата електрическа енергия е най-евтиният вариант за много от страните“,  заяви той.

Според директивата използването на ВЕИ в сградите трябва да достигне 49% до 2030 г., а в промишлеността то трябва да се увеличава с 1,1% годишно. В сектора за централно отопление и охлаждане се предвижда увеличаване на използването на възобновяема енергия и отпадъчна топлина и охлаждане с 2,1 процентни пункта годишно, което представлява увеличение с 1,0 процентни пункта спрямо текущия показател.  

Поставя се и нова цел: делът на ВЕИ (без суровините от биологичен произход) във водорода, консумиран в промишлеността (за енергийни и неенергийни цели), трябва да достигне 50%.  

Измененията в сектора на ВЕИ стават изключително бързо. Още през 2017 г. европейските страни се заканиха да постигнат ръст от 27%. Днес вече се говори за 40%. Постигането на новите цели ще изисква значително разширяване на капацитета от вятърни и слънчеви мощности в Европа. Например, ако в края на 2020 г. инсталираната мощност на слънчевата енергия е била 137 GW, то според изчисленията на Европейската асоциация SolarPower Europe, за да се постигне целта от 40%, тя трябва да се увеличи до 660 GW. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: