Преквалификация в строителството на миньори от Маришкия басейн предлага КСБ

Преквалификация в строителството на миньори от Маришкия басейн предлага КСБ Снимка: newindianexpress.com

Камарата на строителите в България подготви план за изграждане на тренировъчно-учебни бази за подготовка на кадри в бранша

Камарата на строителите в България (КСБ) разработва мащабна програма за осигуряване на ефективна работна сила в бранша. Целта й е задоволяване на нуждите от квалифицирана работна ръка чрез преквалификация на безработни и на миньори от Маришкия басейн, които е възможно да излязат на пазара на труда във връзка с европейската Зелена сделка.

Идейната концепция на КСБ стъпва на три основни стълба - изграждане на тренировъчно-учебни бази за квалификация и преквалификация, създаване на междуинституционално звено за стратегическо планиране, както и разработване на модел за активно работодателско участие. Тя е изпратена до министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на образованието и науката, на труда и социалната политика, на икономиката, както и до КНСБ и КТ „Подкрепа“.

Планът на КСБ е първоначално в три отделни области да се изградят тренировъчно-учебни центрове за модерно теоретично и практическо обучение с прилежащо общежитие. Целта е изграждането на висококвалифицирани кадри за строителството, обучени в условия, близки до реалните. Работата с тях ще е структурирана в две направления. 

Първото е за придобиване на степен на професионална квалификация по строителни специалности, съгласно Закона за професионалното образование и обучение. Второто ще са тясно профилирани курсове както за повишаване на знания и умения на ключови за строителството специалисти, така и по актуални за бранша теми. 

Преквалификацията е насочена освен към безработни и миньори от въгледобивната промишленост, така и към ученици от строителните гимназии за повишаване на практическата им подготовка.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: