Промяна в методиката за определяне линията на бедност предлага социалното министерство

Промяна в методиката за определяне линията на бедност предлага социалното министерство

Срокът на общественото обсъждане е до 9 август

Проектът на постановление на МС, публикуван на страницата на социалното министерство и на портала за обществени консултации, предвижда промяна в методиката за определяне на линията на бедност.  

Предложението предвижда увеличаване на доходите, които дават право на социални помощи за бедните. Така например самотни възрастни над 75 години ще имат право на държавна подкрепа, ако доходът им е под 136,50 лева вместо досегашните 123,75 лева. Диференцираният минимален доход за самотни възрастни над 75 години досега беше 165% от гарантирания, а с предлагания проект се увеличава на 182% от него. За лица над 65 години диференцираният доход става 110 вместо досегашните 100% от гарантирания. 

В проекта се подчертава, че 2016 г. Европейската комисия отправя препоръки по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи. В последната препоръка от 2020 г. категорично се поставя изискването България да отстрани недостатъците по отношение на адекватността на схемата за минимален доход. 

Проектът предвижда да се премине към определяне на линията на бедност съгласно изследването EU-SILC без корекция, като то ще бъде използвано като единен показател за определяне на бедността. Това ще има положителен ефект върху възможностите в рамките на държавната политика в социалната сфера да се въведат обективни механизми, свързани с линията на бедност, и да се разшири полето на нейната приложност, подчертават от министерството. 

С проекта на постановление се предлага изменение на методиката с достатъчно и различни възможности за определяне на линията на бедност за страната в условията на извънредна обстановка, породена от разпространението на пандемията. Предложението е съобразено и с наличието на необходимост от взимане на решения в условията на извънредност, когато статистическата или прогнозната дейност е компрометирана от неикономически структурни трансформации. 

Срокът на общественото обсъждане на страницата на МТСП и в портала за обществени консултации е до 9 август 2021 г.


 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: