Правителството прие план за действия срещу бедността

Правителството прие план за действия срещу бедността Снимка: https://pixabay.com/

Правителството прие План за действие за периода 2023-2024 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 и Отчет на Плана за действие за периода 2021-2022 г.

Основният фокус в документа е поставен върху мерките в областта на заетостта и образованието. 

Сред акцентите в Плана за действие са и дейностите за насърчаване стартирането и развитието на социални предприятия, повишаване на средната и минималната работна заплата, осигуряване на достъп до качествено здравеопазване, увеличаване на размерите на пенсиите. 

Документът включва и мерки за създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита.

Изпълнението на Плана за действие цели не само постигане на различните приоритети на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, но и подобряване на координацията между всички ангажирани институции. 

Реализирането на предвидените в документа мерки и дейности ще допринесе и за постигането на националната цел на България за намаляване на броя на хората в риск от бедност или социално изключване със 787 000 души до 2030 г.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: