Разрешителните за строеж на жилищни сгради се увеличават с 6,5%

Разрешителните за строеж на жилищни сгради се увеличават с 6,5% Снимка: pixabay.com

НСИ публикува данни за издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през първото тримесечие на 2021 г.

През първото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1546 жилищни сгради с 8775 жилища в тях и 1 027 989 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 28 административни сгради/офиси с 93 208 кв. м РЗП и на 1117 други сгради с 580 046 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 6,5%, но жилищата в тях намаляват с 10,3%, както и общата им застроена площ - с 10,0%. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно със 100,0 и 11,1%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства над два пъти, а на другите сгради - с 12,5%.

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове и тримесечия

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 14,4%, жилищата в тях - с 38,9%, а разгънатата им застроена площ - с 26,1%. Издадени са разрешителни за строеж на 27,3% повече административни сгради с 45,2% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 26,5%, както и разгънатата им застроена площ - с 22,8%.

Фиг. 2. Издадени разрешителни за строеж - разгъната застроена площ по видове сгради и тримесечия

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 229, Пловдив - 217, Бургас - 145, Варна - 134, и София - 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 2920, Варна - 1822, Пловдив - 1780, Стара Загора - 459, и Бургас - 440.

През първото тримесечие на 2021 г. е започнал строежът на 998 жилищни сгради с 5297 жилища в тях и с 660 335 кв. м обща застроена площ, на 7 административни сгради/офиси с 4 054 кв. м РЗП и на 576 други сгради с 347 418 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 1,0%, жилищата в тях - с 5,7%, както и разгънатата им застроена площ - с 6,0%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 46,2 и 68,3%. Започнал е строежът на 0,7% повече други видове сгради, но с 6,2% по-малка РЗП.

Фиг. 3. Започнато строителство на нови сгради по видове и тримесечия

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 17,8%, жилищата в тях - с 18,9%, както и общата им застроена площ - с 24,7%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 41,7%, а тяхната РЗП - с 16,8%. Започнал е строежът на 5,7% повече други видове сгради, докато общата им застроена площ намалява с 31,9%.

Фиг. 4. Започнато строителство на нови сгради - разгъната застроена площ по видове сгради и тримесечия

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 168 жилищни и 60 други сгради; София (столица) - 142 жилищни и 14 други сгради; Бургас - 121 жилищни и 34 други сгради; София - 100 жилищни и 15 други сгради; Стара Загора - 50 жилищни и 69 други сгради.