Съветът по биологично разнообразие гласува за разширение на зоните в „Натура 2000“

Съветът по биологично разнообразие гласува за разширение на зоните в „Натура 2000“

Природозащитниците призовават правителството да потвърди решението бързо

Разширението на зоните, влизащи в „Натура 2000“, гласува днес на заседанието си Националният съвет по биологично разнообразие към екоминистерството. Така към европейската екологична мрежа бяха добавени местностите Карадере, Пашадере и Корал.  

С решението за включване на местностите Галата, Ропотамо и Плаж Шкорпиловци, които досега не бяха част от мрежата, се цели да бъде осигурена защита на плажове и местности, които са дом на застрашени растителни и животински видове, ключово местообитание на редки видове или важни биокоридори.  

В зоните, защитени от „Натура 2000“, няма забрана за строителство, но плановете за него се подлагат на специална оценка за съвместимост, съобразена с целите за опазване на защитените зони. Въпреки опасенията на местните жители, разширяването на защитените зони няма да има ефект върху досегашното ползване на земите като гори или земеделски имоти, но ще ограничи възможностите за строителство. 

Забрана за ползването на земеделска земя също няма, но с оглед опазването на защитените местообитания на растителни и животински видове е ограничена употребата на определени торове, както и дейностите в размножителния период на птиците.  

За да стане факт решението на съвета по биологично разнообразие, то трябва да мине и гласуване в Министерски съвет. Природозащитниците призовават правителството да потвърди решението бързо, за да могат възможно най-скоро да бъдат разписани и правилата за разширените зони.   

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: