Издадените разрешителни за строеж през второто тримесечие са нараснали с 21,6%

Издадените разрешителни за строеж през второто тримесечие са нараснали с 21,6% Снимка: pikist.com

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 21,6%, а броят на жилищата в тях - с 45.5%, показват данните на Националния статистически институт

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 249 жилищни сгради с 13 810 жилища в тях и 1 692 823 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 20 административни сгради/офиси с 23 464 кв. м РЗП и на 1 164 други сгради с 697 715 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 21,6%, броят на жилищата в тях - с 45,5%, както и общата им застроена площ - с 44,5%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава ръст както на броя им - с 11,1%, така и при разгънатата им застроена площ - с 39,9%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 8,7% повече, а общата им застроена площ - с 21,8%.

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове и тримесечия:

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 28,9%, жилищата в тях - с 38,8%, а разгънатата им застроена площ - с 43,3%. Намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП съответно с 23,1 и 47,7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 4,1% по-малко, докато разгънатата им застроена площ е с 55,4% повече.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив -399,София (столица) - 338,София - 243, Варна - 203, и Бургас- 153. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) -5 984, Варна - 2 380, Пловдив - 1 820, Бургас - 614, и Благоевград - 409.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 233 жилищни и 65 други сгради; София (столица) - 220 жилищни, 4 административни и 25 други сгради; София - 145 жилищни и 27 други сгради; Бургас - 117 жилищни и 38 други сгради; Варна - 110 жилищни и 30 други сгради

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: