Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 3,1%

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 3,1% Снимка: Pixabay

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 3,1%, а броят на жилищата в тях - с 23,4%, показват данните на Националния статистически институт

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 850 жилищни сгради с 9489 жилища в тях и 1 171388 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 18 административни сгради/офиси с 16 767 кв. м РЗП и на 1 071други сгради с 572703 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляватс 3,1%, броят на жилищата в тях - с 23.4%, както и общата им застроена площ - със 17,1%. При издадените разрешителни за строеж на административни сгради се наблюдава спад както на броя им - с 45,5%, така и при разгънатата им застроена площ - с 54,3%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 8,5% по-малко, а общата им застроена площ - с 27,9%.            

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове и тримесечия:

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19,7%, жилищата в тях - с 8,1%, а разгънатата им застроена площ - с 13,9%. Намаляват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП, съответно с 35,7 и 82,0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 4,1%, както и разгънатата им застроена площ - с 1,3%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 321, София (столица) - 229, София - 229, Варна - 191 и Бургас- 141. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) -3 316, Пловдив - 1921, Варна - 1 065, Стара Загора - 656 и Бургас - 501.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: