Разрешителните за строеж на жилищни сгради у нас се увеличават с 8,0%

Разрешителните за строеж на жилищни сгради у нас се увеличават с 8,0%

Това показват данните на НСИ за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2275 жилищни сгради с 16788 жилища в тях и 1 880330 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 22административни сгради/офиси с 86343 кв. м РЗП и на 1 261 други сгради с 881042 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 8,0%, жилищата в тях - със 71,2%, а разгънатата им застроена площ - с 65.5%. Издадени са разрешителни за строеж на 12,0% по-малко административни сгради с 9,3% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради нарастват с 0,6%, както и разгънатата им застроена площ - с 10,8%.

    Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по  видове и тримесечия

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 19,0%, жилищата в тях - с 64,5%, а разгънатата им застроена площ - с 66,2%. Повече са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради - съответно с 22,2 и 6,6%. Същевременно РЗП на административните сгради нараства над три пъти, а на другите сгради - с 64.7%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 435, Пловдив - 393, Бургас - 217, София - 186, и Варна - 168. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) -7559, Пловдив - 2702, Варна - 1 534, Бургас -1 345 и Кърджали - 786 .

През четвъртото тримесечие на 2023 г. е започнал строежът на 1535 жилищни сгради със 7 382 жилища в тях и с 857 709 кв. м разгъната застроена площ, на 8 административни сгради/офиси с 5211 кв. м РЗП и на 641 други сгради с 545200 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 0,5%, но жилищата в тях са по-малко с 2,6%, както и разгънатата им застроена площ - с 0,9%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с  52,9 и 54,2%. Започнал е строежът на 3,7% повече други видове сгради, но с 5,9% по-малка РЗП.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 22,6%, жилищата в тях - с 11,4%, както и общата им застроена площ - с 12,8%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 42,9%, а тяхната РЗП - с 54,5%. Започнал е строежът на 15,5% повече други видове сгради с 50,0% по-голяма РЗП.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 264 жилищни и 91 други сгради; София (столица) - 226 жилищни и 26 други сгради; Бургас - 217 жилищни и 27 други сгради; Варна - 141 жилищни и 28 други сгради.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: