Въведените в експлоатация жилищни сгради у нас са с 3,4% повече

Въведените в експлоатация жилищни сгради у нас са с 3,4% повече Снимка: pixabay.com

НСИ публикува предварителни данни за въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през четвъртото тримесечие на 2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 969, а новопостроените жилища в тях са 4 401. Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. сградите са с 32 повече, или с 3.4%, а жилищата в тях нарастват с 220, или с 5.3% (фиг. 1).

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по тримесечия

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2020 г. 77,0%, са със стоманобетонна конструкция, 19,0% - с тухлена,  3,8% - с друга и 0,2% - с панелна. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72,2%), следвани от жилищните кооперации (19,3%). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, жилищните блокове и вилите, докато броят на сградите от смесен тип намалява. 

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 138 сгради с 1 058 жилища, Пловдив - 130 сгради с 820 жилища и Бургас - 128 сгради с 492 жилища в тях (фиг. 2).

Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по области през четвъртото тримесечие на 2020 година

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (40,2%), следват тези с три стаи (34,1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3,2% (фиг. 3). 

Фиг. 3. Въведени в експлоатация новопостроени жилища по брой на стаите

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 424,1 хил. кв. м, или с 8,2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., а жилищната площ се увеличава с 12,7% и достига 327,7 хил. кв. метра (фиг. 4).

Фиг. 4. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища по тримесечия

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 93,7 кв. м през четвъртото тримесечие на 2019 г. на 96,4 кв. м през същото тримесечие на 2020 година. 

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово – 196,6 кв. м, и Смолян – 161,7 кв. м, а най-малка - в областите Варна – 72,0 кв. м, и Пазарджик – 74,2 кв. метра.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: