Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14,4%

Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14,4% Снимка: pixabay.com/bg

НСИ публикува данни за издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2020 г.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1451 жилищни сгради с 9779 жилища в тях и 1 142 665 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 28 297 кв. м РЗП и на 1005 други сгради с 515 431 кв. м РЗП. 

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14,4%, но жилищата в тях се увеличават с 31,9%, както и общата им застроена площ - с 18,5%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). По-малко са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 50,0 и 10,3%. Същевременно РЗП на административните сгради намалява с 40,1%, докато на другите сгради е с 2,1% повече. 

Фиг. 1. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по видове и тримесечия

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4,0%, докато жилищата в тях са повече с 30,8%, а разгънатата им застроена площ - с 27,5%. Издадени са разрешителни за строеж на 33,3% по-малко административни сгради, но с 34,4% по-голяма РЗП. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 8,9%, както и разгънатата им застроена площ - с 15,6%.

Фиг. 2. Издадени разрешителни за строеж - разгъната застроена площ по видове сгради и тримесечия

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 230, Пловдив - 222, Варна - 169, Бургас - 125, и София - 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив - 3624, София (столица) - 3413, Варна - 604, Бургас - 496, и Благоевград - 300.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 1008 жилищни сгради с 5616 жилища в тях и със 702 408 кв. м обща застроена площ, на 13 административни сгради/офиси с 12 803 кв. м РЗП и на 572 други сгради с 370 404 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 21,4%, жилищата в тях - с 4,8%, а разгънатата им застроена площ - с 3,4%. При започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 48,0 и 67,8%. Намаляват и започнатите други видове сгради с 8,3%, както и общата им застроена площ - с 29,4%.

Фиг. 3. Започнато строителство на нови сгради по видове и тримесечия

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 1,5%, а общата им застроена площ - с 3,0%, докато жилищата в тях намаляват с 2,7%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 18,2%, а тяхната РЗП - с 8,7%. Започнал е строежът на 6,8% по-малко други видове сгради, като и общата им застроена площ намалява с 10,6%.

Фиг. 4. Започнато строителство на нови сгради - разгъната застроена площ по видове сгради и тримесечия

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив - 174 жилищни и 64 други сгради; София (столица) - 134 жилищни, 4 административни и 22 други сгради; Варна - 125 жилищни и 21 други сгради; Бургас - 105 жилищни и 21 други сгради; София - 84 жилищни и 30 други сгради.

 

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: