Удължават отменената строителна наредба за достъпна среда с 45 дни

Удължават отменената строителна наредба за достъпна среда с 45 дни Снимка: mrrb.government.bg

За обществено обсъждане е публикуван проект за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за изискванията към елементите на достъпната среда

За срок от 45 дни инвестиционни проекти, изработени по реда на отменената Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, ще могат да се внесат за одобряване по стария ред, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Това предвижда проект на наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, който е публикуван за обществено обсъждане. 

С него се урежда възможността инвестиционните проекти, разработени в съответствие с отменената Наредба № 4 от 2009 г., да бъдат внесени за разглеждане от компетентния орган в 45-дневен срок от влизане в сила на новата наредба от 2021 г. В производството по тяхното одобряване ще се прилагат разпоредбите на отменената наредба.

Предложеното допълнение на нормативния акт е във връзка с искане на професионални организации на участниците в проектирането и строителството. В получени от тях писма се посочва, че епидемичната обстановка в страната затруднява и забавя работата на администрациите, а краткият срок за влизане в сила на наредбата не позволява изработените в съответствие с отменената наредба инвестиционни проекти да се внесат за одобряване от компетентен орган преди влизане в сила на новата наредба. Поради тази причина и при условията на новата наредба ще се наложи вече изработени проекти да бъдат преработвани основно, което означава ново проектиране. Това ще доведе до сериозна и икономически необоснована преработка на инвестиционните проекти за привеждането им в съответствие с изискванията на новата наредба, което ще има неблагоприятни икономически последици за строителния бизнес.

По този начин ще бъдат уредени случаите на изработени инвестиционни проекти в съответствие с отменената наредба, които не са внесени за одобряване от компетентен орган към датата на влизане в сила на наредбата – 13 март 2021 г.

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: