Подобряват се изискванията за достъпна среда за обществените сгради

Подобряват се изискванията за достъпна среда за обществените сгради Снимка: pikist.com

Проектът на наредба за определяне на изискванията за достъпна архитектурна среда за обществените сгради и обекти е публикуван за повторно обсъждане.

Рампи, тактилни настилки и други необходими технически средства, осигуряващи достъп за хора с намалена подвижност, ще трябва бъдат осигурявани при спазване на подобрените изисквания за достъпност за всички обществени сгради и обекти - магазини, кафенета, ресторанти и други, дори ако не заемат цялата сграда. 

Разпоредбите ще са задължителни за новите сгради и обекти, а при съществуващите мерките за осигуряване на достъпност ще се изпълняват при основни обновявания, ремонти или реконструкция, в случай че има техническа възможност. 

Това предвижда проектът на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, който е публикуван за повторно обществено обсъждане, съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Разпоредбите на новата наредба ще важат и за производствените сгради с технология на производство, която позволява да се предвиждат работни места за хора с увреждания, както и за новите многофамилни жилищни сгради.

Целта е да има достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност – хора с увреждания, с малки деца с детски колички, с тежък и обемист багаж, възрастни с намалена подвижност и др.

Проектонаредбата пояснява също, че местата за паркиране за хора с увреждания към сгради/самостоятелни обекти трябва да са в непосредствена близост до входа, осигуряващ достъп за хора с намалена подвижност. При липса на техническа възможност те трябва да са на разстояние до 50 м от тях. 

Уточнени са и други елементи на достъпната градска среда: пешеходните пространства и пътеки, спирките на превозни средства, елементите за преодоляване на различни нива, елементи на обзавеждането на достъпната среда и информационно-указателните табели. 

Въведени са подробни и ясни изисквания и схеми за изпълнение на тактилни ивици по достъпните маршрути и за обозначаването на средата за хора със зрителни увреждания. 

Проектът на наредбата, разработен в изпълнение на Закона за хората с увреждания и на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, може да бъде намерен на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ. Предложения могат да бъдат подавани до 24 декември 2020 г. на имейл press@mrrb.government.bg.

 

 

 

 

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: