Кредити с възможност за лихвени субсидии стартира ОББ

Кредити с възможност за лихвени субсидии стартира ОББ Снимка: ОББ

Новата услуга е възможна в сътрудничество с Фонда на фондовете и неговата програма за преодоляване на пандемията

Обединена българска банка (ОББ) стартира предлагането на кредити, част от нов инструмент по програма на Фонда на фондовете (Фонд мениджър на финансови инструменти в България - ФМФИБ). 

Средствата по новия инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. 

Чрез него банката ще отпуска преференциално финансиране на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, които изпитват затруднения във връзка с кризата, причинена от пандемията от COVID-19.

Програмата предоставя до 80% безплатна гаранция, а клиентите ще получават по-благоприятни условия спрямо стандартните. Чрез новия гаранционен продукт ОББ и Фондът на фондовете ще подпомогнат малки и средни предприятия в условията на настоящата тежка ситуация, като улеснят достъпа на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и за преодоляване на финансови затруднения, свързани с пандемията.

ОББ има потенциал да предостави финансиране за над 109 млн. лв., с над 3 млн. лв. лихвени субсидии за бизнеса. 

Компаниите могат да се възползват от продукта в две направления: инвестиционни кредити с до 24 месеца гратисен период за погасяване на задължението и кредити за оборотни средства с възможност до 12 месеца гратисен период по главница. Максимален размер на гаранцията по кредита е 2,93 млн. лв. при продължителност на гаранцията от 5 години и 1,46 млн. лв. при продължителност на гаранцията от 10 години. 

Очакванията на бизнеса, разбираемо, са променени. С подобни инструменти целим да предоставим на компаниите още решения за посрещане на предизвикателствата – бързо, гъвкаво, съобразено с нуждите, породени от необходимостта от незабавна адаптация“, коментира въвеждането на новата програма Петър Андронов, главен изпълнителен директор на Обединена българска банка. 

Възможността за ползване на лихвена субсидия е иновативен елемент на програмата, който ще позволи на кредитополучателите да се възползват от още по-преференциални условия за период до 12 месеца от подписване на договора за кредит. 

От субсидията ще могат да се възползват фирми, които отговарят на правилата за получаване на държавни помощи de minimis и на условията за допустимост, включително поемане на ангажимент за запазване или увеличаване на броя служители на фирмата за периода на лихвена субсидия, съотношение печалба преди разходи за лихви, данъци и амортизации към разходи за лихви на кредитополучателя - под 4,0, и др. Лихвената субсидия ще се прилага за нови инвестиционни кредити, кредитни линии и оборотни кредити с погасителен план.

Всички кредити по програмата ще са с намалени изисквания за обезпеченост, а клиентите на банката ще могат да получат кредит с преференциалните условия до запълване на гарантирания от Фонда на фондовете портфейл за ОББ най-късно до 22.09.2022 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: