Зелен индекс на компаниите ще заработи от следващата година

Зелен индекс на компаниите ще заработи от следващата година

Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG практиките, както и да отличава тези, които го правят по най-добрия начин, подготвя Българската фондова борса. Това съобщиха Маню Моравенов и Константин Константинов, изпълнителни директори на БФБ и БНЕБ при представянето на мисията, целите и първите инициативи, които ще предприеме първият и единствен по рода си в България тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre, който беше регистриран в последния ден на март. 

Green Centre се реализира в партньорство с Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете, както и с участието на представители на заинтересованите страни. Основната му мисия е създаванe и пренос на водещи добри практики в три основни области: екологична, социална и управление на бизнеса, като си поставя за задача да партнира на правителството в разработването и доизграждането на законодателната рамка и провеждането на конкретни политики за промяна на средата.  

„Зелената трансформация започна и считаме, че приляга на водещи институции като БФБ и БНЕБ заедно с всички заинтересовани страни да поведат дебата, да чертаят тенденциите и политиките в икономическия и обществения живот по темите за устойчивите финанси и енергетика. Отворени сме към мобилизиране на целия експертен потенциал на страната ни, като стъпвайки на най-добрия опит на Европа и света, сме убедени, че ще допринасяме пълноценно за устойчивото развитие на бизнеса в България“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. Той се надява новият индекс да е работещ в началото на следващата година, а това е една от множеството инициативи за стимулирането на по-екологично поведение от страна на компаниите.   

Въпреки че 83,9% от компаниите оценяват нивото на разработените от тях политики над средното, над 41% от тях изпитват недостиг на информация и 37,5% от фирмите отчитат като важен проблем липсата на кодекси и методологични документи с практическа насоченост. Това стана ясно от проучването на средата и т.нар. ESG практики - Ecology, Social, Governance - направено от ВУЗФ Лаб по поръчка на БФБ сред 56 компании от 7 икономически сектора. „Зеленият център“ си поставя амбициозните задачи да разработва политики, да популяризира ESG практики, да взаимодейства със световните мрежи, да разработи национален индекс и да води обществения дебат по темите за устойчиви финанси и енергетика. 

След приемането на „Таксономията за устойчивите финанси” на Европейската комисия се очаква инициативата да подпомага зелените инвестиции чрез идентифициране и класифициране на икономическите дейности, които се считат за екологично устойчиви.  

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: