G2B: Пазар на растежа, достъпен за МСП

G2B: Пазар на растежа, достъпен за МСП Снимка: pixabay.com

Основната цел на Пазар BEAM е да осигури на малкия и средния бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар.

Министерство на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организираха онлайн форум на тема „Government2Business: Държавата в подкрепа на бизнеса". В него участва и доц. д-р Маню Моравенов, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Българска фондова борса, който представи и новия пазар за растеж BEAM, насочен към МСП. 

Пазарът за растеж на МСП beam осигурява на компаниите редица облекчения в сравнение с административните изисквания спрямо дружествата, допуснати до търговия на регулирания пазар, организиран от БФБ. Занижените изисквания към емитентите са както по отношение на процеса на допускане до търговия, така и на последващия им живот като включени компании. Ето и няколко примера:

- За набирането на капитал до 3 млн. евро на пазара за МСП beam, както и за увеличението на капитал до този размер, не е необходим одобрен проспект за първично публично предлагане от Комисията за финансов надзор. Но се изисква проспект с облекчени форма и съдържание за публично предлагане, одобрен от Комисията за финансов надзор.   

- Дружествата имат задължение да публикуват пред обществеността само годишни и шестмесечни финансови отчети.

- Дружествата могат да се прехвърлят на основния пазар на БФБ при облекчени изисквания.

Има и други примери, които могат да се открият на официалния сайт на БФБ. 

Пазарът за растеж на МСП beam е насочен най-вече към малките и средните компании, които са регистрирани като акционерни дружества в страната или чужбина. Пазарът е атрактивен за амбициозни и иновативни компании със съществуващ бизнес, които търсят допълнително финансиране за развитие на своята дейност, по-голяма публичност на предлаганите продукти и услуги, както и разширение на акционерната си база. 

Освен малки и средни компании на Пазар beam могат да бъдат регистрирани и по-големи дружества, като ограничението е след допускането пазарната им капитализация да не надвишава 200 млн. евро за последните три календарни години.  

Стартъп компаниите също биха могли да се включат на всяка фаза на развитие, дори и да са достигнали пред- break-even позиция

Доц. Моравенов посъветва желаещите да се включат в платформата да се свържат с мениджъра на BEAM, за да получат експертна оценка и професионални напътствия кога и под каква форма да се включат. 

А на въпрос на зрител къде освен в собствена дейност е най-удачно да се инвестира, той отговори, че платформата предлага „много нива и възможности за рисково финансиране, като гарантира 20% потенциал за растеж" и добави, че БФБ е планирала още образователни инициативи, с които да запознаят българския бизнес с правилата на инвестиране и оценка на риска. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: