Индекси на строителната продукция през ноември 2020 г.

Индекси на строителната продукция през ноември 2020 г. Снимка: hpcwire.com

По предварителни данни, през ноември 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0,4% под равнището от предходния месец, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Календарно изгладените данни  показват намаление от 4,1% на строителната продукция през ноември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.

Фиг. 1. Индекси на строителната продукция (2015 = 100)

Месечни изменения

През ноември 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 0,5%, а от гражданското/инженерното строителство - с 0,4%.

Фиг. 2. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец (Сезонно изгладени, 2015 = 100)

Годишни изменения

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през ноември 2020 г. се определя от отрицателния темп при сградното строителство, където намалението е със 7,9%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано повишение от 1,2%.

Фиг. 3. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени, 2015 = 100)

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: