Индексът на цените на производител се увеличава с 1,9%

Индексът на цените на производител се увеличава с 1,9% Снимка: pikist.com

НСИ публикува данни за индексите на цените на производител в промишлеността за декември 2020 г.

1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 

Общият индекс на цените на производител през декември 2020 г. се увеличава с 1,9% спрямо предходния месец, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Повишение е регистрирано в добивната промишленост - с 2,6%, в преработващата промишленост - с 2,0%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,6%. 

По-голямо увеличение на цените се наблюдава при производството на основни метали - с 9,0%, и при производството на химически продукти - с 2,1%. Намаление на цените на производител е отчетено при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0,6%, и при производството на напитки - с 0,5%.

Общият индекс на цените на производител през декември 2020 г. намалява с 0,7% в сравнение със същия месец на 2019 г. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 1,6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,4%, а в добивната промишленост се наблюдава ръст на цените с 15,2%.

По-значително намаление в преработващата промишленост е отчетено при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2,6%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2,1%. Съществено повишение на цените се наблюдава при производството на основни метали - със 7,1%, и при производството на хранителни продукти - с 3,6%.

Фиг. 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността (2015 = 100)

2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2020 г. се увеличава с 1,0% спрямо предходния месец. По-високи цени са отчетени в добивната промишленост - с 3,9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,2%, и в преработващата промишленост - с 0,7%.

В сравнение с ноември 2020 г. значителен ръст е регистриран при производството на основни метали - със 7,4%, и при производството на химически продукти - с 2,7%. Намаление се наблюдава при производството на напитки - с 0,5%, и при  производството на електрически съоръжения - с 0,3%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2020 г. намалява с 0,5% в сравнение със същия месец на 2019 г. Понижение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 1,2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,7%, докато в добивната промишленост се наблюдава ръст с 9,8%.

През декември 2020 г. по-ниски цени в преработващата промишленост спрямо декември 2019 г. са регистрирани при производството на облекло - с 2,3%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 2,0%. По-значително нарастване на цените е отчетено при производството на основни метали - с 6,3%, и при производството на хранителни продукти - с 3,5%.

Фиг. 2. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността (2015 = 100)

3. Индекси на цените на производител на международния пазар

Индексът на цените на производител на международния пазар през декември 2020 г. се увеличава с 3,2% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на 2019 г. е отчетено намаление с 1,1%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: