Единайсет кандидати за изграждането на газовата връзка България - Сърбия

Единайсет кандидати за изграждането на газовата връзка България - Сърбия


Единайсет компании са подали заявления за участие за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия, показва справка на сайта на Агенцията за обществени поръчки, съобщава БТА. Възложител на проекта е „Булгартрансгаз". Всички оферти са подадени в последния възможен ден - 22 февруари. Като дата на отваряне на заявления/оферти е посочен 23 февруари. Предстои да бъде обявена датата на отварянето на ценовите предложения.

Компаниите са се кандидатирали за инвестиционно проектиране - фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия".  

В сайта на АОП се уточнява, че минимални изисквания за допустимост по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците, които желаят да подадат оферти за изграждането на междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия, са те да имат реализиран оборот от дейността в размер на поне 35 млн. лева в последните три финансови години. Освен това в последните пет години изпълнителят трябва да е участвал в строителство (ново строителство или реконструкция, или основен ремонт) на газопровод, изпълнен от стоманени тръби на заварка, положен подземно, преминаващ извън урбанизирани територии, с дължина не по-малко от 15 км непрекъснат участък, условен диаметър DN по-голям или равен на 700 мм и проектно налягане над 1,6 МРа. Участниците ще трябва да изготвят инвестиционен проект за всяка една фаза на проекта, да доставят материалите за строителство и оборудване, както и да извършат строително-монтажните работи. В изискванията към тях влиза и въвеждане в експлоатация на газовата връзка между двете страни. 

Прогнозната стойност на проекта (без ДДС) е 143 559 450,00 лв. 

Газовата връзка България - Сърбия (IBS) ще свърже газопреносните системи на двете страни в района на град Димитровград. Газопроводът е с обща дължина около 170 км от гр. Нови Искър, Република България, до гр. Ниш, Република Сърбия, от които около 62 км на българска територия. Цялостният проект включва, освен линейната част на интерконектора, и технологични съоръжения – газоизмервателна станция, кранови възли и очистни съоръжения. След изграждането й газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1,8 млрд. куб. м/г. с възможност и за реверсивен поток. 

Проектът е от общ интерес за Европейския съюз, а поради регионалното му значение е признат и за един от приоритетните проекти на инициативата за газова свързаност в региона на Централна и Югоизточна Европа (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity - CESEC). Очаква се, че той ще донесе и допълнителни ползи от синергията си с новата междусистемна връзка България - Гърция (IGB). Не на последно място това ще е от значение и за бъдещото развитие на газовия пазар, в частност за повишаване ликвидността на Газов хъб Балкан. 
 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: