Спад от 8,5% на БВП през второто тримесечие на 2020 г. отчете НСИ

Спад от 8,5% на БВП през второто тримесечие на 2020 г. отчете НСИ Снимка: НСИ

През второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 007 млн., като на човек от населението се падат 2016 евро.

Сезонно изгладените данни показват спад от 8,5% на БВП през второто тримесечие на 2020 г., в сравнение със съответното тримесечие на предходната година, и понижение от 10,0% спрямо първото тримесечие на 2020 г.

БВП в стойностен обем, текущи цени
Второ тримесечие на 2020 г.


По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2020 г. възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени.

На човек от населението се падат 3944 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,775410 лв. за 1 щатски долар, БВП възлиза на 15 430 млн. долара и съответно на 2221 долара на човек от населението.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2020 г. възлиза на 23 848 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2020 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0,1 процентни пункта.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2,1 процентни пункта до 28,4%.


Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големия сектор на икономиката - този на услугите, намалява до ниво от 68,0% при 70,2% през съответния период на предходната година.

Графиката показва БВП по тримесечия за периода 2005 - 2020 г. по средногодишни цени на 2015 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: