НСИ: Общият показател за бизнес климата се покачва с 0,8 пункта

НСИ: Общият показател за бизнес климата се покачва с 0,8 пункта Снимка: pixabay.com

Прогноза за следващите три месеца.

Според доклад  на НСИ през септември 2020 г. общият показател на бизнес климата се е повишил с 0,8 пункта спрямо август в резултат на подобрените мнения на стопанските ръководители в търговията на дребно.

„Бизнес климатът в промишлеността“ запазва приблизително нивото си от предходния месец. Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като благоприятна, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца се подобряват.

 

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за развитието на бизнеса. На второ и трето място са недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина.

Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През септември съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1,0 пункт в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение има намаление на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с влошени очаквания за строителната активност през следващите три месеца.

Най-сериозните затруднения за дейността продължават да са несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша, въпреки че през последния месец се отчита намаление на отрицателното им влияние.

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 4,2 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните проблеми за развитието на бизнеса, като анкетата регистрира нарастване на негативното въздействие на първите два фактора.

Относно продажните цени търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ остава на равнището си от август. Оценките и очакванията на мениджърите относно настоящото и очаквано търсене на услуги се изместват към по-умерените мнения.

Основният фактор, ограничаващ дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: