Учени в Бургас и Одрин ще се борят със замърсяването в Черно море

Учени в Бургас и Одрин ще се борят със замърсяването в Черно море

Ще бъдат създадени изследователски центрове за син растеж в трансграничния регион

Научни центрове в Бургас и Одрин ще се борят срещу замърсяването на Черно море с пластмаса. Това съобщава пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което си партнира с бургаския университет „Проф. Д-р Асен Златаров” и Тракийски университет – Одрин в стратегическия проект „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ”.  Проектът за изследване и мониторинг на екологичното състояние на местните екосистеми е част от Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020.  

Напредъкът по проекта бе представен по време на седмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на трансграничната програма, което се проведе онлайн. 

В центровете ще бъдат изградени различни лаборатории – за анализ на замърсяването на водите с пластмаса, анализ и моделиране на водни екосистеми, лаборатория по аквакултури и биотехнологии в подкрепа на утвърждаването на морските отрасли като двигатели на европейската икономика, чрез най-подходящата комбинация от климатични, океанографски, икономически, културни и социални фактори. Те ще спомогнат за по-нататъшното обогатяване на методологията за приложни научни изследвания и биха гарантирали още по-изчерпателен анализ, включително на аспектите на дифузното замърсяване на водната система. 

Центровете ще играят ролята на научна инфраструктура за съвместна работа на учени, изследователи, местни и регионални институции в разработването на общи подходи, методологии, модели и инициативи за устойчиво използване и управление на природните ресурси. Научноизследователската дейност на центровете е комбинирана с тяхната образователна функция по отношение на включване на студенти и ученици в изследователски задачи и проекти, провеждане на информационни кампании и работа с местните общности за формиране на екологично отговорно поведение.

„Това е най-значимата ни инвестиция досега като принос за прилагането на политиката на ЕС за син растеж с акцент върху устойчивото управление на природните ресурси в региона на Черно море, като за първи път се обръщаме директно към академичните среди и мобилизираме техния опит, за да търсим практически решения и модели за отговорното използване на ресурсите в региона“, коментира заместник-министър Николова. 

Договорът за изграждането на центровете бе подписан през месец октомври т.г., а инвестицията е в размер на близо 6.6 млн.лв., отпуснати по програмата за трансгранично сътрудничество. В рамките на заседанието заместник-министър Николова информира, че към днешна дата програмата между България и Турция се изпълнява с много добри темпове, като в пограничния регион са инвестирани повече от 58 млн. лв. под формата на договори за субсидия по проекти за развитие на туризма, опазването на околната среда, културен обмен и др. Към изпълнителите на проекти вече са разплатени 24 млн. лева.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: