Има ли в Черно море подходящ вятър за енергия?

Има ли в Черно море подходящ вятър за енергия?

Европа представи за първи път стратегия за възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации.


На 19 ноември Европа представи за първи път стратегия за възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации.  
Като основни елементи на стратегията от ЕК изтъкват на първо място инвестициите за ефективно разработване на технологии, оценени на почти 800 млрд. евро в периода до 2050 г. Увеличаването на сигурността за инвеститорите, улесняването на инвестирането, облекчаването на пречките и намирането на най-добрата комбинация от публични и частни финанси също са залегнали в основата на успеха.  

25-кратното увеличение на офшорните вятърни централи изисква големи инвестиции в инфраструктура", отбелязват анализаторите от WindEurope. „Необходими са огромни инвестиции в офшорни мрежови връзки, а също и в укрепването на сухопътните мрежи. Пристанищата ще се нуждаят от 6,5 млрд. евро инвестиции през следващите 10 години, защото цялото оборудване за офшорни вятърни паркове преминава през пристанища. Те се нуждаят от обширно пространство, тежки товарни кейове и дълбоки места. Пристанищата са центровете за експлоатация и поддръжка на офшорни вятърни паркове.

Първите офшорни инсталации в Европа са построени преди около 30 г. Те са с малки турбини и са фиксирани за дъното на плитки места в Северно море. Днес в ЕС има два малки плаващи вятърни парка, но планира да произвежда от плаващи турбини до 2022 г. 300 MW и 7 GW до 2030 г. 

Европейската комисия беше натоварена да изработи стратегия, с която се поставя една цел - да се повиши капацитетът на съществуващите в Европа мощности и от сегашните 12 гигавата да се достигне до 60 гигавата през 2030 г., което е пет пъти увеличение. ЕК планира да достигне до 300 гигавата до 2050 г., което е 25 пъти увеличение от днешната база", казва пред БНР Юлиан Попов, съветник на Европейската климатична фондация. „Производството на ток от вятър не на сушата, а вътре в морето, е технология, която много бързо се налага на пазара", добавя той. 

В стратегията, също за първи път, присъства и Черно море, което досега не беше попадало в стратегически документ, свързан с производството на ток от офшорен вятър. 

Изследванията показват, че в Черно море има добър, подходящ вятър за производство на енергия, подчерта Попов, като добави, че този потенциал трябва да бъде изучен. 

Трябва да се изградят пилотни проекти, в които да се види какъв е точно потенциалът, на кои места. Също по какъв начин взаимодействат едни потенциални проекти с околната среда, кои са добрите места за фиксирани турбини и кои са добрите места за плаващи турбини. Българското Черноморие е сравнително дълбоко. Техническият потенциал за България е за 2 гигавата фиксирани и 24 гигавата, което е огромен потенциал", изтъкна Попов. 

Неотдавнашен анализ на Световната банка изчисли, че техническият потенциал за вятърна енергия от Черно море само за България и Румъния е над 100 GW. Въпреки че представлява само малка част от потенциала на Северно море, той е около пет пъти инсталирания капацитет за производство на електроенергия в Румъния. Данните на Световната банка показват, че потенциалът за Украйна, членка на Европейската енергийна общност, е два пъти и половина по-голям от този на България и Румъния, взети заедно. 
 

worldbank.org/en/publication

ЕС вече е световен лидер в производството на възобновяема енергия от разположени в морето инсталации. И има потенциал за по-нататъшно развитие по рентабилен начин. Стратегията на Европейската комисия за възобновяема енергия от разположени в морето инсталации ще помогне това да се случи и да се запази лидерството на ЕС в този сектор", се казва в стратегията. В нея се обръща особено внимание и на сътрудничеството на регионално ниво, както и на предсказуемата правна рамка, която да даде сигурност и да намали риска за инвеститорите.  

По данни на WindEurope, Eвpoпa e инcтaлиpaлa 2,6 GW нoви мoщнocти зa вятъpнa eнepгия, paзпoлoжeни в мopeтo пpeз 2018 г. Сценариите на EК за 2050 г. показват, че капацитетът на енергията от вятър ще нараства от 174 GW днес до 750 GW през 2050 г. Това изисква Европа да изгражда 23 GW нови мощности за вятър годишно. През 2019 г. Европа е построила само 12 GW.  
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: