Националният статистически институт обновява дигиталната си библиотека

Националният статистически институт обновява дигиталната си библиотека Снимка: НСИ

Започна обновяване на дигиталната библиотека на Националния статистически институт (НСИ), която е една от първите и най-богати на онлайн съдържание дигитални статистически библиотеки в Европа. Близо 13000 публикации, издадени от българската статистика от 1880 година до наши дни, ще бъдат пресканирани и конвертирани в текстови файлове от библиотечните експерти на НСИ. 

Обновяването започна с първия Статистически годишник с данни за 1908 година, който се състои от 525 страници. Данните в него са разпределени в 16 раздела - Територия и население, Стопански живот, Пътища и съоръжения, Законодателни избори, Управление, Войска, Книжнина и художество, Медицина, Образование, Правосъдие, Произшествия и други. Статистическият годишник от първото издание до днес е двуезичен - до 1944 г.– на български и френски език, а от 1992 г. вече се издават на български и английски език. 

Дигиталната библиотека на НСИ съдържа над един милион страници статистически публикации - пълните колекции на изданията „Статистически годишник“, „Външна търговия“, „Население и демографски процеси“, списание „Статистика“, „Бюджети на домакинствата“, „Училищна статистика в България“ и други. Достъпни в електронен формат са и почти всички издания от Преброяванията на населението и жилищния фонд от 1880 г. досега. 

Началото на дигитализирането на статистическите издания е поставено през 2005 г., когато по програма PHARE е закупен специален Bookscanner, а първите сканирани издания са налични онлайн през 2007 година.

Опазването на книжовното богатство на НСИ чрез прехвърлянето му в електронен формат е един от приоритетите в дейността на институцията през последните години и ние ще продължим да полагаме усилия в тази насока“, посочи председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов. Според него попълването на дигиталната библиотека ще улесни потребителите на статистическа информация и ще сведе до минимум нуждата от физически посещения на читатели. Сканиращата техника  е закупена с целеви средства от държавния бюджет, като целта е всички български статистически издания, както и част от учебния фонд по статистика и икономика да бъдат дигитализирани до няколко години.

В Библиотеката на Националния статистически институт се пазят и уникални чуждестранни издания, сред които публикации на Кралското статистическо бюро на Великобритания, Американската статистическа асоциация, статистическите годишници на Китай и други. В специални помещения се съхраняват и част от стенографските дневници на Народното събрание и голяма колекция от „Държавен вестник“.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: