Бюджет 2021 с дефицит от 3,9%

Бюджет 2021 с дефицит от 3,9% Снимка: minfin.bg

С проектобюджета за 2021 г. се прави и трета актуализация на тазгодишния.

Дефицит от 3,9 % от Брутния вътрешен продукт и възможност за теглене на нов дълг до 4,5 милиарда лева догодина. Това са основните параметри на финансовата рамка за 2021 г., чийто проект бе публикуван на сайта на Министерството на финансите.

Приоритетите на Бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика, пенсионната политика и политиката в областта на отбраната.

 С проектобюджета за 2021 г. се прави и трета актуализация на тазгодишния. 

 Третата актуализация на тазгодишния бюджет е очаквана предвид множеството разходи през годината, както и сериозния дефицит за догодина. Част от политиките, заложени за 2021 г., вече бяха оповестени. Най-голямото перо в консолидираната фискална програма са социалните разходи, които надхвърлят 18 милиарда лева.

 650 лева ще е минималната работна заплата догодина и тя ще се запази през следващите три години.

 Общо в бюджетната сфера ръстът на възнагражденията догодина ще бъде 10%, но на заетите на първа линия ще бъде 30%.

 До март пенсионерите ще получават по 50 лева добавка, а актуализацията на пенсиите в средата на годината ще бъде с 5% . 

 Заложено е увеличаването на минималната пенсия от 250 на 300 лева, както и максимална пенсия от 1440 лева при запазване на максималния осигурителен праг от 3000 лева.

Повече пари има за образование и здравеопазване, а средствата за отбрана надхвърлят 2 милиарда лева.

 Редица мерки са предвидени за подпомагане на бизнеса, пише в мотивите на проектобюджета за догодина, в които се съдържа и средносрочната прогноза за развитието на икономиката ни.

 В края на 2021 г. максималният дълг на страната ни трябва да бъде 31,9 милиарда лева.

Фискалният резерв трябва да бъде минимум 4,5 милиарда лева, показва проектобюджетът за догодина.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: