Епохата на обучение цял живот и какви навици ще се необходими след 5 години

Епохата на обучение цял живот и какви навици ще се необходими след 5 години Снимка: pixabay

Съвременната система за професионално образование вече може бързо да компенсира пропуските в уменията, необходими на икономиката, включително във високотехнологичните индустрии.

Пандемията стартира процес на дългосрочни структурни промени на пазара на труда - от гъвкави и дистанционни схеми за работа до ускоряване на автоматизацията, считат анализатори. Според оценките на Boston Consulting Group (BCG) това ще засегне до 1,5 милиарда работни места през следващите десет години.

До 2030 г. автоматизацията фактически ще премахне 12% от съществуващите работни места, а почти 30% от заетите ще се нуждаят от нови умения.

Кризата с коронавируса ще ускори съществуващите тенденции, считат в Microsoft: през следващите пет години ще се появят около 149 милиона нови работни места, фокусирани основно върху разработването на софтуер, анализ на информация и киберсигурността.

Според BCG 87 милиона души са в квалификационна яма в САЩ, 102 милиона са в Европа. Тяхната компетентност е или прекомерна, или недостатъчна за извършваната работа.

Търсене на бързи навици

Според данни на  Световния икономически форум 42% от основните умения, необходими за съществуващите работни места, ще се променят през следващите две години.

Специализираните междуличностни умения, свързани с продажби, човешки ресурси, грижи за възрастни и болни и образование, също ще бъдат търсени.

Заедно с ИТ компетенциите в програмите на движението WorldSkills ще се търсят все повече готвачи, фризьори, специалисти за ремонт и поддръжка на автомобили, заваръчни технологии, електрически инсталации, медицински и социални грижи и предучилищно образование.

Дигиталното поколение“ по-често започва образователния си път със средно професионално образование, включително и за да започне работа по-рано.

Заинтересуваните страни

Включването на бизнеса в процеса на професионално обучение - от кариерното ориентиране в училище до приемането на студенти на практика, както и участието на фирми в демонстрационния изпит е важно условие за обучение на специалисти за пазара на труда.

Днес работниците в техническите области също се нуждаят от по-широк набор от умения на по-високо ниво, се казва в доклад  на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).Германската система се смята за образец за обучение на съвременни работници: при практическата част от образователната програма  студентите се обучават директно на работното място.

В Китай 65 големи центъра за дуално обучение подготвят персонал за Bosch и други германски корпорации, които са отворили собствени производствени мощности в Китай. Германският модел за професионално обучение се използва в Италия, Гърция, Испания, Латвия, Словакия, Румъния, Южна Корея и други страни.

Обучение през целия живот

В световното движение WorldSkills*, което включва 84 държави, „това е инструмент за обучение на персонал в съответствие със световните стандарти и в съответствие с нуждите на новите високотехнологични индустрии".

На съвременния човек ще му се налага да сменя работата си много пъти през живота си. Границите между форматите на обучение се размиват: става важно не какво образование - средно, висше или допълнително - е получил специалистът, а какви умения притежава.


Задачата на образователната система е да създаде възможност за гъвкав и бърз преход от една професия към друга, като се отчитат компетентностите, които човек вече има. Екосистемата WorldSkills позволява в този процес да бъдат включени училища, колежи, университети, държавни корпорации, професионални общности, институции за прогнозиране и органи на властта.

* WorldSkills организира световните първенства по професионални умения и се провежда на всеки две години в различни части на света. Организацията, която също е домакин на конференции за професионалните умения, се описва като глобален център за умения.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: