Германия улеснява приема на чуждестранни работници

Германия улеснява приема на чуждестранни работници Снимка: youtube.com

Берлин въвежда нови правила за привличането на крайно необходими квалифицирани работници

Така наречената Chancenkarte (Карта „Възможност”) позволява на граждани на държави извън ЕС да останат в Германия една година, за да си търсят работа. От 1 юни 2024 г. Chancenkarte ще действа отново, след пилотното ѝ въвеждане през 2022 г. 

За да запълва недостига на специалисти, Германия се нуждае от около 400 000 квалифицирани служители годишно, особено в областта на инженерството, IT-сектора и здравеопазването. Chancenkarte действа като временна виза или разрешение за работа, което позволява на граждани извън ЕС да живеят в страната до една година.

През този период притежателите на карти имат право да работят на непълно работно време, не повече от 20 часа седмично, или да бъдат назначавани за две седмици на пробен период. Целта е квалифицираните работници да бъдат улеснени в намирането на подходяща работа, а компаниите, нуждаещи се от служители, да попълнят свободните си позиции с чуждестранни кадри.

Ако притежател на карта желае да премине към работа на пълен работен ден, може да кандидатства за по-дългосрочно пребиваване - процес, който също е улеснен, тъй като кандидатът вече има предложение за работа.

Ако искате да кандидатствате за Chancenkarte, трябва да сте завършили най-малко две години професионално обучение или да притежавате университетска диплома от вашата стране, която е подходяща за желаната от вас длъжност. Задължително условие е да владеете немски или английски език.

Желаещите трябва също да докажат, че разполагат със средства или заплата от договор за работа на непълно работно време, за да покрият разходите си по едногодишния престой в Германия, т.е., малко повече  € 12 000. Кандидатите се оценяват по точкова система, като трудов стаж по специалността и владеенето на немски език на ниво В2 носят преимущества.

Нуждата от квалифицирани работници е толкова остра, че гражданит на ЕС са с още по-големи шансове да намерят работа в Германия по общоприетия за европейската общност ред и при същите изисквания.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: