България ще продава излишъка от емисии на парникови газове на Германия

България ще продава излишъка от емисии на парникови газове на Германия Снимка: МОСВ

редствата, които България ще получи от продажбата им ще бъдат използвани за дейности по енергийна ефективност на училища и детски градини

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова подписа днес Споразумение заедно с държавния секретар на Федералното министерство за икономика и дейности по климата на Федерална Република Германия Свен Гиголд за продажба на излишъка от годишното разпределено количество емисии (Annual emissions allocations-AEAs) до 2022 г.,  в изпълнение на изискванията на Закона за ограничаване изменението на климата.

Годишните разпределени количества емисии могат да се прехвърлят на други държави членки на ЕС, съгласно Решение № 406/2009/ЕО. Решението обхваща емисиите на парникови газове от секторите извън Европейската схема за търговия с квоти за емисии (ЕСТЕ) - транспорт, селско стопанство, отпадъци и енергийна ефективност. С него се въвеждат обвързващи национални цели за всяка държава членка на ЕС за периода 2013-2020 г. Изпълнението на целите се отчита с две години закъснение, поради изискването да се използва официална статистическа информация, която се публикува официално две години по-късно. За периода от 2013 до 2020 г. България е преизпълнила целта си и разполага с излишъци на АЕА, които има право да продава на други държави членки след сключване на двустранни споразумения.

Средствата, които България ще получи от продажбата на АЕА ще бъдат използвани за дейности по енергийна ефективност на училища и детски градини чрез Националния доверителен eкофонд. По този начин ще се спомогне за намаляване на енергийното им потребление и ще се създадат по-добри условия за подрастващите в образователните институции.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: