Отровени са четири лешояда от защитен и рядък вид, включен в Червената книга на България

Отровени са четири лешояда от защитен и рядък вид, включен в Червената книга на България Снимка: moew.government.bg

Птиците са защитени по реда на Закона за биологичното разнообразие

Четири черни лешояда (Aegypius monachus) и един обикновен мишелов (Buteo buteo) бяха намерени отровени в землището на село Тича, община Котел, област Сливен.

На мястото са открити и два трупа на овчарски кучета, поставени едно върху друго, като по едното има следи, че е кълвано от птици. Предполага се, че кучетата (порода кангал) са били отровени и лешоядите са се отровили вторично.

Черните лешояди (картали) са били маркирани със сателитни предаватели от неправителствени организации, които установяват промяна в поведението, и по този начин са ги открили.

Намерените птици и кучета са предоставени на Спасителен център за диви животни “Зелени Балкани” за назначаване на ветеринарномедицинска експертиза.

И двата вида отровени птици са защитени по реда на Закона за биологичното разнообразие. Наказателният кодекс на страната инкриминира проявата на жестокост и умъртвяването на гръбначни животни, като умъртвяването чрез отрова се дефинира в Закона за ветеринарномедицинската дейност като „особена жестокост“. 

Според Наказателния кодекс унищожаването на защитени видове е престъпление: “Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), какъвто е и черният лешояд, се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.”

Случаят има допълнително негативно значение, защото черният лешояд беше изчезнал в страната като гнездящ вид, включен в Червената книга на България, и едва миналата година в резултат на реинтродукционна програма беше осъществено първото успешно гнездене от десетилетия насам, като излюпеното на 19.05.2021 г. и успешно отгледано малко за съжаление сега е отровено. Другите три мъртви птици са дарени от Испания за целите на възстановяване на вида в България. В момента са останали 12 черни лешояда в Източна Стара планина и 16 – във Врачански Балкан.

Тези тип престъпления подкопават многогодишни усилия по международни реинтродукционни програми за възстановяване на видове от българската фауна и водят до неустойчивост на проектите.  

По случая е образувано досъдебно производство към описа на РУП – Котел. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: