Дървета на почти три века са обявени за защитени

Дървета на почти три века са обявени за защитени Снимка: МОСВ

Те се намират в областите Стара Загора и Благоевград

 Пет вековни дървета в териториалния обхват на РИОСВ – Стара Загора и РИОСВ – Благоевград са обявени със статут на защитени със заповед на министъра на околната среда и водите Асен Личев.

Едно от вековните дървета - обикновен кестен (Castaneasativa) се намира в двора на храм „Свети Великомъченик Георги“ в село Енина, община Казанлък, област Стара Загора. Кестенът е на 184 години, с височина 25 м и обиколка на ствола 3,57 м.

Другите четири вековни дървета, които стават защитени, са в териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград. Защитен е източен чинар (Platanusorientalis) на 270 години, с височина 21 м и обиколка на ствола 5,73 м, в село Долна Градешница, община Кресна. Три дървета от вида пърнар (Quercuscoccifera) в село Калиманци, община Сандански, също са поставени под защита. Първото е на 220 години, с височина 7,5 м и обиколка на ствола 1,29 м, второто – на 240 години, с височина 6 м и обиколка на ствола 1,39 м. Последният защитен пърнар се състои от две равностойни стъбла с общ корен, на възраст 175 години и е с височина 7,2 м.

Със заповед на министъра се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всяко друго действие, което би довело до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата. Те ще бъдат вписани в регистрите съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета. 

Навременната и организирана защита на вековните дървета в урбанизираните територии цели повишаване на общественото съзнание и институционалната грижа за опазване на градската зелена среда.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: