Над 200 болници в България приемат пациенти чрез електронна хоспитализация

Над 200 болници в България приемат пациенти чрез електронна хоспитализация Снимка: enfermeria.top

От днес, 1 август 2022 г., всички лечебни заведения са включени в НЗИС и са задължени да подават по електронен път извършените дейности по хоспитализация, дехоспитализация, проведени лабораторни изследвания, консултации, издаване на епикризи и др.

Над 200 лечебни заведения, сред които най-големите болници, са интегрирали системите си с Националната здравноинформационна система (НЗИС) и имат възможност да регистрират пациенти за лечение с електронни направления за хоспитализация.

Съгласно Националния рамков договор от днес, 1 август 2022 г., всички лечебни заведения са включени в НЗИС и са задължени да подават по електронен път извършените дейности по хоспитализация, дехоспитализация, проведени лабораторни изследвания, консултации, издаване на епикризи и др. До 1 август 2022 г. болниците са регистрирали близо 3 000 пациенти чрез новата функционалност „е-хоспитализация“.

Общият брой на генерираните електронни направления за хоспитализация към днешна дата е над 48 000. Модулът е пуснат в експлоатация на 1 юни 2022 г., а от днес НЗИС обхваща и болничната помощ, като по този начин процесите изцяло се дигитализират. На всички заети звена от болничната помощ бе дадена възможност да тестват системата предварително, да се запознаят в детайли с функционалността й и да изчистят възникналите грешки, заедно с разработчиците на медицински софтуер. 

Въвеждането на електронната хоспитализация в лечебните заведения на практика дигитализира целия процес по престоя на пациентите в болниците. Съкращава се значително времето за постъпване в лечебното заведение. Диагностиката, изписването на медикаменти, попълването на епикризи и други услуги също се дигитализират и стават част от електронното медицинско досие на пациента. То е достъпно за всички граждани чрез електронен подпис на интернет портала на НЗИС на адрес https://my.his.bg/login. Чрез електронното медицинско досие всеки гражданин разполага със своите медицински данни в дигитален формат и може да ги предостави при необходимост на избрани медицински лица.

Електронната хоспитализация дава възможност на здравните власти в реално време да получават информация за свободните легла в болниците, броя на пациентите, техните диагнози, лечение и др. Това ще доведе до значително подобряване на цялостното обслужване и лечение на пациентите, както и до по-ефективно управление на ресурсите. Информацията, която постъпва в НЗИС, ще позволи на здравните власти в България да извършват детайлни анализи на заболеваемостта на населението и да вземат навременни и информирани стратегически управленски решения.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: