Проблемът с качеството на питейната вода в Брестовица е напът да се реши

Проблемът с качеството на питейната вода в Брестовица е напът да се реши Снимка: МРРБ

Набелязани са 5 конкретни мерки за снабдяване на Брестовица с чиста вода, които трябва да се изпълнят

Набелязахме пет мерки, които трябва да се изпълнят: обследване, определяне на нов водоизточник, подмяна на системата, реконструкция на помпените станции и подмяна на водопроводната мрежа. Това информира министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос за лошото качество на питейната вода във водопреносната мрежа на с. Брестовица, област Пловдив, през последните няколко месеца.

Регионалният министър напомни, че две обследвания са доказали, че причина за проблема е заблатяване в района на ВЕЦ Кадиево на р. Въча. За разрешаването му през 2020 г. ВиК - Пловдив спешно прави три нови кладенеца за водовземане на чиста вода, с което манганът във водопреносната мрежа съществено се намалява, слага филтри на водопроводите и хидранти с цел да намали мангана във водата. Но прогнозата е, че от 3 до 5 години новите три сондажни кладенеца ще се свържат като водоносен слой с останалите замърсени водоизточници и отново ще имаме проблем, подчерта Комитова. 

Генералното решение на проблема опира до два казуса, обясни министърът. Първият е да се намерят нови водоизточници за с. Брестовица, за които са направени постъпки към Министерството на земеделието и храните. Идентифицирани са няколко терена, за които да се получат права за сондажи и да се установи наличие на количество и качество вода, годна за пиене. Вторият казус, който е по-дългосрочен, е отстраняването на замърсителя. Работи се в тази посока.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: