Колектор за добив на вода от въздуха дава надежда на общностите с недостиг на вода

Колектор за добив на вода от въздуха дава надежда на общностите с недостиг на вода

Учитайки, че повече от 2,2 милиарда души живеят в страни с недостиг на вода и милиони хора умират всяка година от болести, свързани с водата, търсенето на устойчиви решения за получаване на чиста питейна вода придобива първостепенно значение.

Изследователи от Шанхайския университет Цзяо Тун (Китай) са разработили революционна технология за събиране на атмосферна вода с помощта на слънчеви панели, която може да стане спасение за сухите райони. Техният иновативен подход, в който се използват хигроскопичен гел и соли, е в състояние значително да увеличи удевлетворяването на ежедневните нужди от вода за домакинствата, промишлеността и личната хигиена.

Една от основните пречки пред събирането на атмосферна вода е въвеждането на сол в хидрогеловете. В миналото повишеното съдържание на сол е водело до намалена способност за набъбване и до изтичане на сол. Екипът от Шанхайския университет Цзяо Тун обаче успява да преодолее това препятствие, разработвайки супер хигроскопичен гел с използването на растителни производни и хигроскопични соли. Този гел демонстрира безпрецедентна способност да поглъща и задържа вода: един килограм сух гел е в състояние да абсорбира 1,18 килограма вода при сухи атмосферни условия и до 6,4 килограма във влажна среда.

За да оптимизират процеса на събиране на вода, изследователите разработват прототип с паралелно разположени камери за десорбция и кондензация. Освен това в кондензационната камера се вгражда турбовентилатор, което позволява да се увеличи регенерацията на водата до над 90 %. 

Прототипът, инсталиран на открито, показва впечатляваща производителност, освобождавайки адсорбирана вода дори в периоди на слаба слънчева светлина. Освен това, системата осигурява едновременна адсорбция и десорбция през светлата част на деня, което допълнително повишава нейната ефективност.

Следващите стъпки на екипа включват изследване на възобновяемите енергийни източници, за да се постигне едновременна адсорбция и десорбция, като се увеличи дневният добив на вода на единица маса на адсорбента. Това допълнително ще увеличи практичността на системата за повсеместно производство на вода. Освен това,  използването на сорбиращи материали за събиране на атмосферна вода може да има широкообхватни приложения и извън ежедневното производство на вода. Може, например да се използва за отводняване, за напояване в селското стопанство и за термично регулиране на електронни устройства.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: