Индексът на промишленото производство се увеличава с 3,8%

Индексът на промишленото производство се увеличава с 3,8% Снимка: pixabay.com

НСИ публикува данните за индексите на промишленото производство през март 2021 г.

По предварителни данни през март 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 3,8% в сравнение с февруари 2021 г. 

През март 2021 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства с 6,4% спрямо съответния месец на 2020 г.

Фиг. 1. Индекси на промишленото производство (2015 = 100)

Месечни изменения

През март 2021 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6,0%, в добивната промишленост - с 5,3%, и при преработващата промишленост - с 3,6%. 

По-значително увеличение в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на лекарствени вещества и продукти - с 12,6%, производството на превозни средства, без автомобили - с 11,2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9,2%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 6,5%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6,3%.

Съществено понижение е регистрирано при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - със 7,3%, производството на химични продукти - с 5,8%, производството, некласифицирано другаде - с 4,1%, производството на напитки - с 3,7%.

Фиг. 2. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец (сезонно изгладени)

Годишни изменения

На годишна база нарастване на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 8,2%, и в добивната промишленост - с 5,5%, а понижение се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 47,0%, производството, некласифицирано другаде - с 37,3%, производството на мебели - с 32,0%, производството на превозни средства, без автомобили - с 30,4%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 24,2%. Спад е отчетен при: производството на напитки - с 36,3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - със 17,3%, производството на химични продукти - с 8,9%, производството на тютюневи изделия - с 6,5%.

Фиг. 3. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени)

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: