Бизнесът започна да тегли спестяванията си от банките

Бизнесът започна да тегли спестяванията си от банките Снимка: pixabay.com

Кредитирането за фирми и граждани все повече забавя темп, увеличението е в рамките на 0,2 – 0,8 на сто

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 283 млн. лв. (0,4%) до 70,1 млрд. лв. към края на февруари 2021 г., сочат данните на БНБ за периода.

Делът на кредитите и авансите е 62,5% (61,7% в края на януари), а този на портфейлите с ценни книжа – 15,1% (15% в края на януари). Брутните кредити и аванси спрямо края на януари се увеличават с 1,8 млрд. лв. (2,3%) до 82,3 млрд. лв. 

Увеличени са кредитите за домакинства (с 206 млн. лв., 0,8%), за нефинансови предприятия (с 65 млн. лв., 0,2%) и за други финансови предприятия (с 15 млн. лв., 0,3%), а тези за сектор държавно управление намаляват (с 4 млн. лв., 0,4%). 

Депозитите в банковата система нарастват спрямо края на януари с 1,2 млрд. лв. (1,1%) и в края на февруари възлизат на 107,3 млрд. лв. Увеличение има при тези на домакинства – с 867 млн. лв. (1,4%), на кредитни институции – с 204 млн. лв. (4,5%), на сектор държавно управление – със 139 млн. лв. (4,3%). 

Намаление е отчетено при депозитите на нефинансови предприятия – с 53 млн. лв. (0,2%). Макар и с малко, това свиване на вложенията на бизнеса в банките може да означава само едно – свободните средства в икономиката намаляват, предприемачите все повече посягат на заделените пари, за да оцелеят.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 15,5 млрд. лв. и спрямо края на януари е увеличен с 66 млн. лв. (0,4%) с приноса на месечната печалба. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: