Чуждестранните инвестиции в България намаляват с 57%

Чуждестранните инвестиции в България намаляват с 57% Снимка: pixabay.com

Задграничните фирми и граждани продават бизнеси и имоти, става ясно от данните на БНБ за двата месеца на 2021 г.

Размерът на преките чуждестранни инвестиции в България за януари и февруари 2021 г. възлиза на 98,6 млн. лева при 228,8 млн. лв. за същия период на 2020 г. Това става ясно от предварителните данни на БНБ, публикувани на сайта й. Или намалението е 56,9 процента за една година.

Преките инвестиции в чужбина или средствата, вложени от български фирми и лица зад граница, пък са 9,9 млн. лв. в края на февруари 2021 г. при 25,7 млн. година по-рано. Намалението в това перо е близо 62 на сто.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на минус 14,1 млн. евро за периода януари - февруари 2021 г. Това показва, че чуждестранни компании продават бизнеса си на български фирми и изтеглят капитали. Въпреки че е отрицателен, привлеченият дялов капитал е по-голям със 139,9 млн. евро спрямо същия период на миналата година, който беше отрицателен в размер на минус 154 млн. евро.

Нетните преки инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти са отрицателни в размер на 0,2 млн. евро, при положителни вложения от 0,2 млн. евро година по-рано.

Реинвестираната печалба в дружествата с чуждестранно участие е положителна и възлиза на 75,9 млн. евро, при положителна стойност от 280,6 млн. евро за периода януари - февруари 2020 г.

Нетните промени в задълженията между дружествата с чуждестранно участие и техните компании майки в чужбина по финансови, облигационни и търговски кредити са положителни и възлизат на 36,8 млн. евро при положителна стойност от 102,3 млн. евро година по-рано.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за периода януари - февруари 2021 г. са от Нидерландия (30,8 млн. евро), Германия (16,4 млн. евро) и Обединеното кралство (11,1 млн. евро).

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: