УниКредит Булбанк се включва в „Часът на Земята"

УниКредит Булбанк се включва в „Часът на Земята" Снимка: УниКредит Булбанк

Ще угаснат светлините на 45 сгради на италианската група в 14 страни от Европа

На 27 март, събота, в 20,30 ч. УниКредит ще загаси светлините на 45 сгради в 14 страни (Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка република, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Русия, Сърбия, Словения, Словакия, Великобритания) за 60 минути, за да отбележи четиринадесетата поредна година на участието на групата в „Часът на Земята". УниКредит Булбанк се включва в инициативата със 7 свои сгради в София, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив.

УниКредит се включва в „Часът на Земята" за четиринадесета поредна година. Смятаме, че по този начин затвърждаваме нашата готовност да допринесем за по-устойчиво бъдеще. Устойчивостта е част от нашите основни ценности като банка и ще продължим да внедряваме екологични, социални и управленски (ESG) фактори във всички аспекти на нашите операции и дейности. През 2020 г. УниКредит постигна намаляване на емисиите на парников газ с 60% в сравнение с 2008 г., с което се доближи до дългосрочната си цел за редукция на емисиите с 80% до 2030 г.“, коментира Джузепе Замарки, директор „Устойчивост и развитие” на УниКредит.

Друг пример на сериозния ангажимент на банковата група към устойчиво и зелено бъдеще е партньорството ѝ с Treedom. Това е онлайн платформа, която дава възможност на колегите от банковата група да засаждат дървета и да следят за техния растеж онлайн. Тази инициатива стартира през 2020 г. с цел да създаде гората на УниКредит от поне 90 000 дървета, които ще бъдат реално засадени в Италия, Колумбия, Хаити, Кения, Мадагаскар, Танзания. 

Гората на УниКредит ще помогне за намаляването на въглероден диоксид в глобален план с приблизително 20 542 500 кг през следващите 10 години, които се равняват на емисиите, генерирани от близо 4400 леки коли всяка година.