УниКредит Булбанк: Имаме готовност да увеличим дела на зелените сделки

УниКредит Булбанк: Имаме готовност да увеличим дела на зелените сделки Снимка: УниКредит Булбанк

Приветстваме европейската зелена сделка. Като се има предвид, че мащабът на необходимите инвестиции надхвърля възможностите на публичния сектор, финансовият сектор може да играе ключова роля за постигането на амбициозните цели”, заяви Теодора Петкова, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на УниКредит Булбанк по време на днешния форум на The Economist Conferences „Фонд за възстановяване и устойчивост на ЕС за преход на България: Иновации - Зелена програма - Цифрова трансформация“. 

Тя беше участник в един от панелите на събитието, посветен на зелената сделка. Сред панелистите на форума бяха представители от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Economist Intelligence Unit, бизнес лидери, министри и др.

Теодора Петкова обясни, че начинът, по който финансовият сектор може да участва, е чрез преориентиране на инвестициите към по-устойчиви технологии и бизнес, финансиране на растеж по устойчив начин в дългосрочен план и допринасяне за създаване на нисковъглеродна и кръгова икономика. „Действаме ангажирано, с отговорност и смелост да разширяваме все повече дела на зелените транзакции в нашия кредитен портфейл“, добави тя. 

Към края на 2019 г. УниКредит Булбанк има повече от 30% дял във финансирането на възобновяеми енергийни източници и 20% пазарен дял в инсталираните мощности.

Теодора Петкова сподели, че по наблюдения на УниКредит на международно и местно ниво апетитът и пазарните възможности за ESG нарастват. „Двигател за това стават все повече и новите регулации в сферата, както и променящото се поведение на инвеститорите. УниКредит вече включва ESG фактори в своето управление, оценка на риска и стратегия, в съответствие с очакванията на ЕЦБ, които бяха финализирани в края на 2020 г.“, каза тя.