Земеделците могат да кандидатстват за съфинансиране на застраховки

Земеделците могат да кандидатстват за съфинансиране на застраховки

Срокът за подаване на документи е до 30 юли 2021 г.


От днес, 15 март, земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“, съобщават от фонд „Земеделие". 

Подаването на документи ще става в териториалните структури на фонда, а срокът е до 30 юли. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в областните дирекции на ДФЗ е 31 август. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците в териториалните звена на ДФ „Земеделие“, а средствата ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на договора с фонда. Финансовият ресурс по помощта е 5 млн. лева. 

Поради зачестилите неблагоприятни климатични условия през последните години, зърнените и маслодайните култури за първи път влизат в обхвата на схемата, поясняват още от фонда. От настоящата година за подпомагане по помощта могат да кандидатстват и стопани, отглеждащи пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. 

Максималният размер на подкрепата, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и тютюн, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха. Стопаните, които застраховат зърнени (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни култури (слънчоглед и рапица), могат да получат до 35% от стойността на застрахователната премия. Размерът на подпомагане е до 21 лв./ха при размер на застрахователната премия от 60 лв./ха. Земеделските стопани, отглеждащи зърнени и маслодайни култури, се подпомагат за първите 2000 ха от площите си. 

На съфинансиране подлежат полици, издадени след подаване на заявление за подпомагане. 

Целта на помощта е насърчаването на земеделски стопани, малки и средни предприятия, които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени, зърнени (пшеница, ечемик и царевица), маслодайни култури (слънчоглед и рапица) и тютюн, доброволно да застраховат продукцията срещу неблагоприятни климатични събития.