Стартират обучения на 7000 безработни от уязвимите социални групи

Стартират обучения на 7000 безработни от уязвимите социални групи

За придобиване на квалификацията по търсени на пазара на труда професии социалното министерство е заделило 9,7 милиона лева

Безработни от уязвими социални групи ще бъдат включени в обучения, след което ще започнат работа. 6859 човека ще придобият компетентност и квалификация по търсени на пазара на труда професии, благодарение на проекти на национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. 

Инициативите са част от Националния план за действие по заетостта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и са утвърдени със заповед на министъра Деница Сачева.

Одобрените проекти дават възможност за социална интеграция на уязвими групи безработни лица и алтернативна трудова заетост на хора, останали без работа в условията на пандемията от COVID-19. 

Общата стойност на проектите е над 9,7 млн. лв., като финансирането се осигурява от бюджета на социалното министерство. 

Срокът за реализацията им е една година, като индивидуалните трудови договори на наетите по тях безработни трябва да са за не по-малко от 3 месеца. Предвидена е и възможност за осигуряване на последваща заетост с придобитата квалификация. 

Сред професиите, по които ще се осъществят обучения, са помощник в строителството, заварчик, охранител, помощник-възпитател, библиотекар, икономист, готвач, камериер и др.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: