Заетостта на хора с увреждания ще бъде подкрепена с 9 млн. лева

Заетостта на хора с увреждания ще бъде подкрепена с 9 млн. лева

Социалният министър Деница Сачева откри учебна кухня за лица с интелектуални затруднения

За 2021 г. социалното министерство предвижда 9 милиона лева за заетост на хора с увреждания. С тях ще бъдат финансирани различни проекти и програми.

Други 3 милиона лева са предвидени за изграждане на достъпна среда за лица със специални нужди, заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева при откриването на учебната кухня „Надежда“ на Фондация „Светът на Мария“. Кухнята си поставя за цел социалната интеграция и личностна реализация на хора с интелектуални затруднения.

Този проект е финансиран от Фонд „Социална закрила“ към МТСП с 50 000 лева. С тях е изградена изцяло нова материална база, която ще дава възможност за реализация на около 30 лица. 

„Подобни проекти помагат на хората да преодолеят дискриминацията и социалната изолация, в която увреждането им ги поставя, както и да намерят професионална реализация на пазара на труда“, допълни министър Сачева.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: