Глобалното търсене на втечнен природен газ нараства двойно до 2040 г.

Глобалното търсене на втечнен природен газ нараства двойно до 2040 г.

Най-голям ръст в абсолютно изражение ще демонстрират САЩ

Очаква се търсенето на втечнен природен газ (LNG) да достигне 700 млн. тона до 2040 година от 360 млн. тона през 2020 година. Това прогнозира нидерландско-британската компания Royal Dutch Shell, която публикува за пета поредна година анализ и тенденции за пазара на втечнен природен газ през 2020 г.  

Според доклада, макар и незначително, увеличаването на обема отразява устойчивостта и гъвкавостта на глобалния пазар на LNG през 2020 г. Обемите за експорт на природен газ от Русия през 2040 г. ще нараснат с над 200%, от Африка - със 193%, от САЩ - със 188 %, а от Близкия Изток само с 45%. Най-голям ръст в абсолютно изражение ще демонстрират САЩ, като експортът от страната ще се увеличи с 94 милиона тона - от 50 млн. тона през миналата година до 144 милиона тона към края на прогнозирания период. Изключително силен ръст ще демонстрира Русия. В абсолютно изражение увеличението ще е с 65 милиона тона - от 32 милиона тона през 2020 г. до 97 милиона тона през 2040 г. 

Анализът отбелязва, че търсенето на втечнен природен газ през 2019 г. възлиза на 358 милиона тона. В основата на възстановяването на търсенето на LNG до предпандемични нива са Китай и Индия. Двете страни увеличиха вноса си на LNG с 11%, пишат авторите на доклада. Целта на Китай страната да стане въглеродно неутрална до 2060 г. означава, че се очаква да продължи да увеличава своето търсене на втечнен природен газ, на който се възлага и ключовата роля за декарбонизирането на енергоемките сектори. Индия увеличи вноса, възползвайки се от LNG за допълване вътрешното си производство на газ. 

Според изчисленията, повече от половината от бъдещото търсене на втечнен природен газ ще идва от страни, които са си поставили цели за нулеви въглеродни емисии. Индустрията за втечнен природен газ ще трябва да прави иновации на всеки етап от веригата, за да продължи да играе ключова роля в сектора. С нарастването на търсенето анализаторите очакват да се задълбочи разликата в търсенето и предлагането. През 2020 г. е обявен само 3 милиона тона нов производствен капацитет за ВПГ, в сравнение с очакваните 60 милиона тона. 
 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: