Утвърдени са субсидии за тютюнопроизводителите в размер до 72 млн. лева

Утвърдени са субсидии за тютюнопроизводителите в размер до 72 млн. лева Снимка: pixabay

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г.

УС на ДФ „Земеделие“ одобри финансов ресурс в размер до 72 милиона лева по схемата за преходна национална помощ за тютюн за Кампания 2020 г. По нея имат право да кандидатстват стопани, чиято продукция е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ), и които продължават да извършват земеделска дейност.

Тютюнопроизводителите следва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. или да са вписани в базата данни на производителите на тютюн. Друго условие, което им дава основание да получат субсидии по схемата, е да са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в системата на БАБХ. Третото условие е да са регистрирали правно основание за най-малко 0,1 ха (чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП).

Средствата ще бъдат превеждани между 10 и 20 февруари 2021 г., съгласно индикативния график за плащане на ДФ „Земеделие“.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: