Парламентът одобри създаването на Съвет по пчеларство

Парламентът одобри създаването на Съвет по пчеларство Снимка: pixabay

Досега неговите функции е изпълнявал Националният браншови пчеларски съюз

С приети на второ четене промени в Закона за пчеларството се създава Съвет по пчеларство, съобщи БТА. Съветът ще бъде консултативен орган към министъра на земеделието. За негов председател е определен министърът на земеделието, който ще назначава членовете му и ще утвърждава правилник за организацията и дейността му.


В състава на Съвета влизат представители на аграрното ведомство, ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, Българската агенция по безопасност на храните и пчеларски организации, отговарящи на изискванията, определени в правилника.

Парламентът реши още пчелните семейства да се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряваща безопасността на обекта и непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни. Те трябва да бъдат и обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина.


Пчелините в горските територии могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията, и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина.
Тези изисквания не важат за постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии.

За регистрацията на пчелините собствениците или ползвателите подават заявление по образец до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните.
Собствениците или ползвателите на малки пчелини за лични нужди подават заявлението чрез кмета или кметския наместник, като за регистрацията не се събира такса.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: