Необслужваните бързи кредити растат с 58% за година

Необслужваните бързи кредити растат с 58% за година Снимка: pixabay.com

Най-голям дял от това финансиране се пада на потребителските заеми за домакинства – 94,3% от всички раздадени

Необслужваните заеми на т. нар. дружествата за бързи кредити зa гoдинa ca нараcнали c 57,9%, сочи статистиката на БНБ. Общата им сума е 297,43 млн. лeвa, пpи 188,47 млн. в края на 2019 г. Повече от ясно е, че причина за това е избухването на пандемията от COVID-19, като този факт се подкрепя и от статистическите данни по месеци за миналата година.

Кpeдитният портфeйл на ceĸтopа възлиза на 3,07 млрд. лв., като година по-рано е бил 2,9 млpд. лeвa. И при редовните, както и при лошите заеми, от второто тримесечие на 2020 г. се наблюдава свивавне на обемите заради пандемията. Правителствените мерки за подпомагане на домакинствата по време на коронавирусната пандемия сякаш намалиха интереса към бързите кредити. През първото тримесечие на 2020 г. те нараснаха с 19%, през второто – с 10,5%, а през третото годишният им ръст беше 7,9%.

Най-голям дял при бързите заеми имат тези за граждани. Техният относителен дял в общия размер на вземанията е 75,8% в края на декември 2020 г., при 78,9% в края на декември 2019 г. За година домакинствата са изтеглили 2,298 млрд. лв., което е само с 1,5% повече от края на 2019 г.

Вземанията по кредити за бизнеса са 650,1 млн. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. Те се увеличават с 24,8% в сравнение с декември 2019 г. Относителният им дял в общия размер на вземанията по заеми от резиденти нараства от 18,2% в края на декември 2019 г. до 21,4% в края на същия месец на 2020 г.

В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските заеми, които са 2,168 млрд. лв. в края на четвъртото тримесечие на 2020 година. Те се увеличават с 1,6% на годишна база, а относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектора нараства от 94,2% към края на декември 2019 г. до 94,3% към края на същия месец на 2020 г.

Размерът на жилищните заеми в края на четвъртото тримесечие на 2020 г. е 32,8 млн. лв., като те намаляват с 2% в сравнение с края на декември 2019 г.

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от домакинствата намалява от 1,5% в края на декември 2019 г. до 1,4% в края на същия месец на 2020 г.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: