Отпускат 3,5 млн. лева за работни места на хора с увреждания

Отпускат 3,5 млн. лева за работни места на хора с увреждания

Вижте крайните срокове за подаване на документи - за различните дейности и проекти датите са различни

Министерството на труда и социалната политика ще финансира работодатели с проекти за разкриване на нови работни места, както и за подобряване на условията на труд за хора с трайни увреждания. За целта през настоящата година министерството отпуска 3,5 милиона лева от Националната програма за заетост на хора с увреждания в трудоспособна възраст.  

Работодателите могат да получат до 10 000 лв. за осигуряване на достъп до действащи или нови работни места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Със същата сума ще се финансират предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места. За квалификация и преквалификация на един работник с увреждане работодателите могат да получат до 1000 лв.  

Кандидатите могат да подадат документи в Агенцията за хората с увреждания (АХУ) до 5 април.

По друг проект се осигуряват до 20 000 лв. за хора с увреждания, които искат да стартират самостоятелен бизнес. С тези средства те ще могат да финансират инвестиционните си разходи, строително-ремонтни работи, оборудването на работните места, обучението на персонала и собственика и покриването на стартовия капитал. Кандидатите трябва да са с 50% и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. 

Проектните предложения трябва да бъдат изпратени до 25 февруари в Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

АХУ ще финансира и проекти на предприятия със социална и стопанска насоченост, чиято цел е да подобрят условията на труд. Техният фокус трябва да бъде върху технологичното обновяване на оборудването, въвеждането на нови технологии и разкриването на нови работни места. 

Проектите със социална насоченост могат да получат до 40 000 лв., като крайният срок за подаване на предложения е 19 март. За проекти със стопанска насоченост се кандидатства до 29 март, а максималният размер на субсидията е 80 000 лв.

Агенцията за хора с увреждания обявява и конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост. В него могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация на хора с увреждания, регистрирана по действащото законодателство. 

Всеки Център за защитена заетост трябва да осигурява условия за създаване на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги. За създаване на Център за защитена заетост одобрените кандидати ще получат до 300 000 лв. Крайният срок за подаване на проекти е 5 април. 

Агенцията набира и предложения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. Те са разделени в четири компонента с размер на субсидията от 4 000 лв. до 18 000 лв.

Проектното предложение може да е с предмет на дейност, отнасящ се до един от четирите компонента. Срокът за подаване е 24 февруари 2021 г. 

Ще се финансират също проекти за изграждане на достъпна за хора с увреждания архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти. Проектните предложения ще се приемат до 4 март.

Всички документи и уловия за кандидатстване по проектите могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания.

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: