Глобалните инвестиции в зелена енергия надминаха $500 милиарда

Глобалните инвестиции в зелена енергия надминаха $500 милиарда

Най-голям дял от глобалните инвестиции в зелена енергия се пада на Европа

Светът е инвестирал рекордните 501,3 милиарда долара за декарбонизация през 2020 г. Това показват нови проучвания на BloombergNEF. Въпреки икономическите кризи, предизвикани от пандемията, данните показват, че има ръст от 9% спрямо предходната 2019 г.  

Анализът показва, че през годината компаниите, правителствата и домакинствата са инвестирали 303,5 милиарда долара в нови капацитети за възобновяема енергия. Ръстът се подкрепя от най-голямото досега инвестиране в слънчеви проекти и скок от 50 милиарда долара за офшорни вятърни централи. 139 милиарда долара са похарчени за електрически превозни средства и свързаната с тях инфраструктура за зареждане, което е с 28% повече и също представлява нов рекорд. 

Други области на инвестициите в енергиен преход също отбелязаха значителен ръст. Вътрешното инсталиране на енергийно ефективни термопомпи достигна $50,8 млрд. Глобалните инвестиции в улавянето и съхранението на въглерод (CCS) са се утроили до 3 милиарда долара, а тези във водород възлизат на 1,5 милиарда долара. Инвестициите в стационарни технологии за съхранение на енергия, като батерии, са 3,6 млрд. долара. 

Географското разпределение на данните показва, че най-голям дял от глобалните инвестиции в зелена енергия се пада на Европа, която отбелязва ръст на годишна база 67%, като  общата стойност на инвестициите е $166,2 млрд. Следват Китай, който е инвестирал $134,8 млрд., и САЩ с $85,3 млрд. Впечатляващото представяне на Европа се дължи и на рекордните продажби на електрически превозни средства. 2020-а е най- добрата година за инвестициите във ВЕИ от 2012 г. насам, отбелязват анализаторите. Инвестициите в капацитет за възобновяеми енергийни източници нараснаха със 177% във Великобритания до $16,2 млрд. и с 221% в Холандия до $14,3 млрд., Франция с 38% до $7,3 млрд., Германия с 14% до $7,1 млрд. 

BloombergNEF проследява също инвестициите на публичните пазари, рисковия и частния капитал във възобновяема енергия и свързаната с нея област на съхранение на енергия. През 2020 г. специализираните компании в тези области събраха рекордните 20 милиарда долара чрез емисии акции на публичните пазари, което е с 249% повече от предходната година.