Преките инвестиции в България намаляват с 31,1% за година

Преките инвестиции в България намаляват с 31,1% за година Снимка: pixabay.com

Чужденците са продали бизнес и имоти у нас за над 1 милиард евро от ноември 2019 до ноември 2020 година

Преките инвестиции в България са намалели с 31,1% към края на ноември 2020 г. в сравнение с година по-рано. В парично изражение това е спад с 381,1 млн. евро, сочат данните от статистиката на БНБ.

Дяловият капитал за 11-те месеца на изминалата година е отрицателен с 1 008,3 млн. евро. Това е разликата между инвестираните средства в акции и дялове на български фирми, както и закупените недвижимости в страната и означава, че продадените са много повече от постъпилите, т. е., че чужди фирми и граждани се изтеглят от собствеността си в България. 

Процесът не е от вчера и от днес – по данни на БНБ, година по-рано (периодът януари-ноември 2019 г.) също има спад, но дяловият капитал тогава е бил отрицателен в размер на 433,6 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти също е отрицателен, в размер на 200 хил. евро, при положителен нетен поток от 4,9 млн. евро за периода януари - ноември 2019 г. 

Реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дадено дружество на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 543,8 млн. евро, при положителна стойност от 731,2 млн. евро за януари – ноември 2019 г. 

Най-големият инвеститор в страната за януари - ноември 2020 г. е Нидерландия с 491,9 млн. евро, следвана от Австрия с 229,5 млн. евро и Германия (141,1 млн. евро). 

Преките инвестиции в чужбина за периода януари - ноември 2020 г. възлизат на 100,7 млн. евро при 415,1 млн. евро за януари - ноември 2019 г. Само през ноември 2020 г. нетният поток е положителен и възлиза на 1,6 млн. евро, при положителна стойност от 64,3 млн. евро за ноември 2019 г.