Два пъти намалява ръстът на потребителските заеми през ноември

Два пъти намалява ръстът на потребителските заеми през ноември Снимка: БНБ

В същото време два пъти повече пари са изтеглени за покупка на жилища в сравнение с тези за потребление

Все повече българи се чувстват несигурни за утрешния ден и ограничават харчовете си. Това се вижда и от данните за паричната статистика на БНБ за ноември 2020 г. Илюстрация за очакванията например са числата за състоянието на кредитната задлъжнялост на гражданите в последните месеци и години. 

Изтеглените потребителски заеми за месеца бележат ръст от 5,4% на годишна база, съвсем малко повече е нарастването през октомври (5,9%). За разлика от предишната 2019 година, когато увеличението е било точно два пъти – 10,8%. Още по-зле изглеждат нещата, сравнени с 2018 г. – ръстът на заемите на домакинствата за годината тогава е 16,6%. За година потребителските заеми са нарастнали с 610 млн. лв. и в края на ноември достигат 11,926 млрд. лв.

За разлика от потребителските, жилищните заеми са по-търсени – техният растеж е повече от двойно по-голям от потребителските – 11,8%. И тук почти няма изменение с предходния месец, а на годишна база сравнението с 2019 е доста по-благоприятно – миналогодишното увеличение е 14,5%.

Като обеми в края на ноември това представлява отпуснати от банките 11,897 млрд. лв. заеми на граждани за покупка на жилища,  или ръст с 1,255 млрд. лв., съобщават от БНБ.

Не по-активни по отношение на финанасирането си са и фирмите. Към края на ноември 2020 г. общата сума на изтеглените корпоративни кредити възлиза на 35,589 млрд. лева на годишна база, или това е ръст с 2,2%. Само година по-рано нарастването е повече от 2,5 пъти или 5,9%. Тогава обаче нямаше и помен от бедствие като корона вируса и очакванията за развитието на бизнеса бяха далеч по-оптимистични. 

При депозитите, както и досега, особени изненади няма. Те продължават плавно да растат със сравнително постоянни темпове. Общата им сума към края на ноември е 91, 390 млрд. лева (82,3% от БВП), като в нея са включени парите на целия неправителствен сектор (финансови и нефинансови предприятия, домакинства и НТООД). 

Депозитите на бизнеса се увеличават с 11% на годишна база, което е доста добре в сравнение със само месец по рано, когато ръстът на годишна база е бил 9,4%. Една от основните причини за това вероятно е мораториумът по кредитните плащания, въведен от БНБ. Той позволява на фирмите срещу сравнително изгодни условия на заемите и при отложени плащания да задържат бизнеса си в ограниченията, наложени от пандемията. Общата сума на фирмените депозити в края на ноември 2020 е 28,552 млрд. лв. или 25,7% от БВП.

Над два пъти по-голям е делът от брутния вътрешен продукт (53,5%) на депозитите на домакинствата, в сравнение с този на бизнеса. Такова е приблизително и съотношението в парично изражение – спестяванията на частните лица възлизат на 59,337 млрд. лв., което позволява на банките да разполагат със стабилна ликвидност. Ръстът за периода е 8,5% при 8% на годишна база за 2019 г. 

Нетните вътрешни активи са 65,535 млрд. лв. в края на ноември 2020 година. Те се увеличават с 2,8% спрямо същия месец на 2019 г. (3,1% годишно повишение през октомври 2020 година). В края на месеца основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 66,526 млрд. лв. и нараства спрямо ноември 2019 г. с 5,1% (4,8% годишно увеличение през октомври 2020 година).