1095 социални жилища за над 2500 души се изграждат с европейски средства

1095 социални жилища за над 2500 души се изграждат с европейски средства Снимка: mrrb.bg

Общо 1095 социални жилища с капацитет за настаняване на 2548 души ще бъдат изградени с финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството. Те ще са в градовете Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Видин, Хасково, Шумен, Перник, Враца, Ловеч, Кърджали, Смолян, Разград, Казанлък, Гоце Делчев, Силистра, Търговище, Лом, Петрич, Свищов,  Велинград и Монтана.

До момента са завършени 183 социални жилища за 376 лица в Благоевград. В тях вече са настанени 27 души. В процес на изпълнение са проекти за още 912 социални жилища.

В рамките на предишния програмен период 2007 - 2013 г., със средства по Оперативна програма „Регионално развитие“ са изпълнени 4 пилотни проекта на общините Видин, Девня, Дупница и Столична община, по които са осигурени 334 социални жилища за 684 лица от социално уязвими групи.

Към момента МРРБ е в процес на подготовка за новия програмен период 2021 - 2027 и ще продължи подкрепата за осигуряването на модерни и достъпни общински жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. Освен това ще се прилагат иновативни подходи за финансиране на жилищната политика в общините, включително експериментиране и връзки с устойчивото градско развитие. Ще се насърчава архитектурния дизайн и изграждането на жилища, прилагащи принципи за устойчивост на околната среда, със специално внимание към смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него.

Осигуряването на домове за най-уязвимите групи от населението е част от целенасочените усилия на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъдат подобрени жилищните условия за тези хора и да бъде намален относителният дял на бездомните и нуждаещите се от социално жилище граждани. Като продължение на тази политика, освен средствата по европейската програма, МРРБ подготвя нова Национална жилищна стратегия. 

Проектът е в синхрон със световните и европейски тенденции за развитието на сектора, като за постигане на заложените в стратегията специфични цели ще бъдат разработени целеви програми. Реализирането им ще бъде в компетенциите на общинските администрации.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: